ی سنگین -شام غریبان عاشورا- سروده جهان میهن

واویلا- ارباب بی کفن حسین(ع)4

شام غریبان سحرندارد 4

آتش کین افتادبرخیمه ها

غوطه وردرخون تو کرببلا

زیرسم اسب پاره پیکرت

آمده درقتله گاهت مادرت

می کند اوجستجو-درمیان نیزه ها

کی خداازبهرکیست- این سراز تن جدا

برزمین افتاده و او سرندارد

شام غریبان سحرندارد

شام غریبان سحرندارد 4

واویلا- ارباب بی کفن حسین(ع)4

می زند آتش به قلب خواهرت

جای خالی علی اصغرت (ع)

دربیان کودکان بی پناه

می دوندباگریه وبااشک وآه

آتش غم شعله ور- کودکانت بی پدر

خون دلها خورده ام- ای غریب مادر

خواهرت دیگر معجرندارد

شام غریبان سحرندارد2

شام غریبان سحر ندارد4

واویلا- ارباب بی کفن حسین(ع)4

بعد تو نصیب ما گردد اسارت

خمیه هایت ای برادرگشته غارت

برده اند از گوش طفلان گوشواره

چشم نامحرم نمود مارا نظاره

روی دست دشمنت- دیده ام انگشترت

ای غریب مادرم- پس کجاباشد سرت

طفل یتیمت ، پدر ندارد

شام غریبان سحر ندارد2

شام غریبان سحرندارد4

واویلا- ارباب بی کفن حسین(ع)4

بعد تومی روم من به اسارت

می شود برخواهرت آنجاجسارت

می زنند بردست ما زنجیرکینه

می زند ناله برای تو سکینه

می شویم بی یاور-ای غریب مادر

رحمی کن برحال- خواهرت برادر

خیمه های ما قمرندارد

شام غریبان سحرندارد2

شام غریبان سحرندارد4

واویلا- ارباب بی کفن حسین(ع)4

سروده شاعرومداح اهل بیت برادرحاج مهدی جهان میهن

---------------------

کانال رسمی شاعر ومداح اهل بیت برادر حاج مهدی جهان میهن(علمدار)
(با بیش از ۱۰۰۰ بیت شعر به همراه سبک و مطالب جذاب و. )
وب سایت
ارتباط مستقیم وانتقاد و پیشنهاد
@ravabetomoomi_1
یا
@ravabetomoomi_2
یا
@ravabetomoomi_3
التماس دعای فرج

مطالب حقوقی (اوقاف)

شعرجدید سبک عالی شور-ویژه شهادت امام باقر(ع)سروده برادرجهان نیهن

شعری عالی شور-امام حسین-برای سال نوونوروز-سروده جهان میهن

شام ,غریبان ,بی ,ع ,کفن ,حسین ,شام غریبان ,کفن حسین ,بی کفن ,حسین ع ,ع 4 ,سحرندارد4 واویلا ارباب ,غریبان سحرندارد4 واویلا ,غریبان عاشورا سروده

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

obdii365 lunggentoma untigyplind cvideo sakhinazari cdandexp sayantejarat yasebluer harmoniertabiat demanegdoy