روضه شام غریبان

غبارغم صحنه کربلادارد امشب

عمه سادات عزا دارد امشب

خیمه هاسوخته وکودکان آواره

چقدراین سرزمین بلاداردامشب

زینب است و اطفال بی سرپرست

تاسحر دست بردعا دارد امشب

به دنبال کودکان گمشده می گردد

صدامی زندمگرصدا دارد امشب

آرام نمی شود مانده چه کند

تاصبح نگاه به نیزه هادارد امشب

کسی نیست یاری کند او را

مگردگرمحرمی آنجادارد امشب

دیروزکنارخواهرت بودی وآرام جانش

درسینه کوه غم ها دارد امشب

شدپاره پاره پیکروجانت به غارت

گرجان دهم کنارت جاداردامشب

سروده شاعرومداح اهل بیت برادرحاج مهدی جهان میهن

---------------------

کانال رسمی شاعر ومداح اهل بیت برادر حاج مهدی جهان میهن(علمدار)
(با بیش از ۱۰۰۰ بیت شعر به همراه سبک و مطالب جذاب و. )
وب سایت
ارتباط مستقیم وانتقاد و پیشنهاد
@ravabetomoomi_1
یا
@ravabetomoomi_2
یا
@ravabetomoomi_3
التماس دعای فرج

مطالب حقوقی (اوقاف)

شعرجدید سبک عالی شور-ویژه شهادت امام باقر(ع)سروده برادرجهان نیهن

شعری عالی شور-امام حسین-برای سال نوونوروز-سروده جهان میهن

امشب ,@ravabetomoomi ,بیت ,جهان ,میهن ,کند ,دارد امشب ,جهان میهن ,مهدی جهان ,یا @ravabetomoomi ,شام غریبان

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

kordmetaldetector viewithnoiflub conacnaidi devilsbook nickel-catalyst pikasogrphic taabnews zohrehoqouqi20 kindgicorra mumquesnacec